RAPORT O STANIE POWIATU GRODZISKIEGO ZA ROK 2018

RAPORT O STANIE POWIATU GRODZISKIEGO ZA ROK 2018

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)  Zarząd Powiatu Grodziskiego przedstawił Radzie Powiatu „Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za rok 2018” . czytaj więcej