WYPUSZCZENIE BAŻANTÓW DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

WYPUSZCZENIE BAŻANTÓW DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W czwartek, 10 października 2019 roku, w ramach współpracy Powiatu Grodziskiego, Nadleśnictwa Grodzisk oraz Kół Łowieckich w zakresie rozwoju populacji zwierzyny drobnej, nastąpiło wypuszczenie bażantów do środowiska naturalnego. czytaj więcej

PODPISANIE UMÓW W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

PODPISANIE UMÓW W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W środę, 9 października 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przedstawiciele Powiatu Grodziskiego: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Sławomir Górny oraz Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyska, podpisali umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dwóch inwestycji drogowych: czytaj więcej

DELEGACJA POWIATU GRODZISKIEGO W BRZEŚCIU

DELEGACJA POWIATU GRODZISKIEGO W BRZEŚCIU

W dniach 26 – 29 października br. delegacja Powiatu Grodziskiego: Wicestarosta Powiatu – Sławomir Górny, Sekretarz Powiatu – Tomasz Dolata oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego – Sławomir Karłowski na zaproszenie organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, a także Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Polonii skupionej wokół „Forum”, z harcerzami oraz zapoznała się z działalnością polskiej szkoły, jej problemami, perspektywami i oczekiwaniami. czytaj więcej

REWIZYTA MŁODZIEŻY Z WŁOCH

REWIZYTA MŁODZIEŻY Z WŁOCH

W ostatnim tygodniu września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim,  gościli troje nauczycieli i 15 uczniów z włoskiej szkoły L.A. Muratori – San Carlo w Modenie w ramach wymiany między szkołami. czytaj więcej

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. przypomina że wnioski w ramach Modułu II („pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym…”), które składane można od 1 września 2019 do 10 października 2019, przyjmowane są tylko za pośrednictwem systemu SOW. czytaj więcej

PIKNIK SOŁTYSÓW POWIATU GRODZISKIEGO

PIKNIK SOŁTYSÓW POWIATU GRODZISKIEGO

W sobotę 28  września 2019 r., w Sali Wiejskiej w Jabłonnie odbył się kolejny, coroczny Piknik Sołtysów. Organizatorami Pikniku byli: Rada Powiatowa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Powiat Grodziski. czytaj więcej