INFORMACJA

czytaj więcej

POWIAT GRODZISKI PODPISAŁ POROZUMIENIE O PODJĘCIU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO URUCHOMIENIA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

POWIAT GRODZISKI PODPISAŁ POROZUMIENIE O PODJĘCIU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO URUCHOMIENIA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński wraz z Wicestarostą – Antonim Kłakiem podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wojciecha Jankowiaka oraz powiatami i gminami położonymi wzdłuż linii kolejowej na odcinku  Poznań Główny – Grodzisk Wielkopolski. czytaj więcej

ZESTAW RATOWNICTWA PRZEDLEKARSKIEGO DLA OSP JABŁONNA

ZESTAW RATOWNICTWA PRZEDLEKARSKIEGO DLA OSP JABŁONNA

W poniedziałek  11 grudnia  2017 roku Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, Adam, Stanisław Minkowski, przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej zestaw ratownictwa przedlekarskiego zakupiony ze środków Funduszu Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. czytaj więcej