KONKURS „ZABYTEK ZADBANY” Z NOWYM REGULAMINEM!

KONKURS „ZABYTEK ZADBANY” Z NOWYM REGULAMINEM!

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. czytaj więcej

PROGRAMY PRIORYTETOWE OBEJMUJĄCE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

PROGRAMY PRIORYTETOWE OBEJMUJĄCE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Informujemy o planowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2017 realizacji czterech Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne:
•TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”
•WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK – 2017”
•INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „OZE – 2017”.
•REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH „PARKI – 2017”
czytaj więcej

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu. czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2017-2018

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2017-2018

Dnia 29 grudnia 2016 roku odbyło się podpisanie umowy na zadanie pn. Zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych na terenie powiatu Grodziskiego na lata 2017-2018. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Drogowo Budowlany NOJAN, Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065
Grodzisk Wlkp. za cenę 559 980,00 zł. czytaj więcej