Komunikat! – INFORMACJA Z PCPR GRODZISK WIELKOPOLSKI

Komunikat! – INFORMACJA Z PCPR GRODZISK WIELKOPOLSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00 w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. czytaj więcej

The Canterville Ghost DLA  GRODZISZCZAN

The Canterville Ghost DLA GRODZISZCZAN

Uczniowie „Słowaka” zaprosili swoich młodszych kolegów z grodziskiego Gimnazjum do wspólnego oglądania anglojęzycznej sztuki teatralnej „The Canterville Ghost” wystawionej przez TNT theatre w w kinie Apollo Poznaniu. czytaj więcej

UMWW zaprasza na WARSZTATY

UMWW zaprasza na WARSZTATY

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTMENT ŚRODOWISKA

zaprasza na

WARSZTATY

OBOWIĄZKI PODMMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

czytaj więcej

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2016

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2016

Podsumowanie minionego roku, połączone z przedstawieniem planów na przyszłość, jak również złożenie życzeń na nadchodzące miesiące, przez samorząd powiatowy, odbyło się w Grodziskiej Hali Sportowej, 5 lutego 2016 roku, w godzinach popołudniowych. Wystąpienie starosty połączone było z prezentacją multimedialną. Podsumowaniem były podziękowania sponsorom tegorocznej uroczystości. czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Przedstawiamy harmonogram spotkań. Do udziału zapraszamy dziennikarzy. czytaj więcej