PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE PLENERU

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE PLENERU

Zarząd Powiatu Grodziskiego spotkał się 21 października z przedstawicielami firm i instytucji, które wsparły organizację tegorocznego, XI Pleneru malarsko – Rzeźbiarskiego. Spotkanie to okazja do szczególnych podziękowań dla osób, które niemal od początku, corocznie wspierają plenery. Wspierający planer otrzymują także w podziękowaniu wybrane prace poplenerowe. czytaj więcej
AWANSE GRODZISKICH POLICJANTÓW

AWANSE GRODZISKICH POLICJANTÓW

Wielkopolski komendant wojewódzki policji w Poznaniu awansował grupę wielkopolskich policjantów na wyższe stanowiska, na których do tej pory pełnili oni powierzone obowiązki.
W Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, 19 października br. w sali odpraw tutejszej Komendy doszło do spotkania  funkcjonariuszy policji, którzy decyzją komendanta komendy powiatowej policji w Grodzisku Wielkopolskim Dariusza Rusinka zostali awansowani na wyższe stanowiska służbowe.
czytaj więcej
MIERZ ZAMIARY NA SIŁY – AKADEMIA PARP

MIERZ ZAMIARY NA SIŁY – AKADEMIA PARP

Czego potrzeba, aby nowy biznes „wypalił”? Wiary w sukces, dobrego pomysłu, zainteresowania klientów, kapitału na start… A co jest najbardziej niedoceniane w startujących biznesach? Wiedza o finansach!
Taka wiedza nie jest problemem dla księgowych. Dla osób, zajmujących się innymi sprawami w firmach, została przybliżona w nowych modułach szkolenia on-line Akademii PARP „Finanse dla niefinansistów”. Więcej

 

SUKCES W SPEEDBADMINTONIE

SUKCES W SPEEDBADMINTONIE

W sobotę 22 października nauczyciele wychowania fizycznego Anna Ledzianowska i Rafał Maluśki oraz uczeń Jakub Kosicki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Speedbadmintona „POLISH SPEEDBADMINTON OPEN”, który odbył się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na turniej przyjechali zawodnicy nie tylko z terenu Polski, ale także z Niemiec, Słowacji, Francji, Węgier i Czech. czytaj więcej
PISOP PROPONUJE – FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DOŚWIADCZENIA, ZMIANY, TRENDY

PISOP PROPONUJE – FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DOŚWIADCZENIA, ZMIANY, TRENDY

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Europejski Fundusz Społeczny – doświadczenia, zmiany, trendy”. Spotkanie odbędzie się 2 listopada br. w Wyższej Szkole Humanistycznej, przy ul. Krótkiej 5 w Lesznie.

W pierwszej części spotkania planowane są wystąpienia na temat wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie leszczyńskim w 2011 r. oraz zmian w dokumentach programowych przewidzianych w 2012 r. czytaj więcej

PROGRAM PROFILAKTYCZNY MĘŻCZYZNA 45+

PROGRAM PROFILAKTYCZNY MĘŻCZYZNA 45+

Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia ukierunkowanego na przeciwdziałania ich dezaktywizacji zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Więcej

czytaj więcej

APELUJĄ O POMOC

APELUJĄ O POMOC

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i codziennie przewozi na zajęcia 26 osób niepełnosprawnych. Bus, który posiadamy ma już ponad 7 lat i jest już bardzo mocno wyeksploatowany. Obecnie ma już przejechane ponad 230 000 km i w ostatnim czasie bardzo często zdarzały się poważne awarie, które powodowały, że osoby niepełnosprawne pozostawały w domu i nie mogły uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i rehabilitacyjnych. czytaj więcej
„BIAŁA SOBOTA” TYM RAZEM W PTASZKOWIE

„BIAŁA SOBOTA” TYM RAZEM W PTASZKOWIE

W tym roku, w ramach akcji bezpłatnych badań „Biała sobota”; z badań i konsultacji lekarskich mieli okazję skorzystać mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski. Akcję przygotował starosta grodziski wraz z dyrektorem SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Gospodarzem był burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.
Badania odbywały się w Zespole Szkół w Ptaszkowie, 15 października w godzinach 10.00 – 14.00. Osoby, które chciały skorzystać z badań mogły po prostu zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie.
czytaj więcej
SERWIS INFORMACYJNY PISOP

SERWIS INFORMACYJNY PISOP

Już od 2004 roku możemy pozyskiwać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz jest zatem dobry czas, aby podsumować to, co udało nam się dzięki pieniądzom z EFS osiągnąć, ale także, zastanowić, co powinno być zmienione w kolejnych latach. Centrum PISOP z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w seminarium informacyjnym pn. „Europejski Fundusz Społeczny – doświadczenie, zmiany, trendy”, które odbędzie się 2 listopada br. w Lesznie (w Wyższej Szkole Humanistycznej, przy ul. Krótkiej 5). Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w seminarium, organizowanym w ramach projektu Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie, jest bezpłatny. czytaj więcej

UWAGA – DODATKOWA POMOC DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

czytaj więcej