PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO

PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO

 

W przedostatni dzień starego roku, 30 grudnia, starosta grodziski Mariusz Zgaiński oraz wicestarosta grodziski Antoni Kłak w Kancelarii Notarialnej w Grodzisku Wielkopolskim zawarli akty notarialne dotyczące zamiany nieruchomości będących własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie /działka nr 1367 o pow. 0,1583 ha oraz nr 1368 o pow. 0,0448 ha/ położone w Grodzisku Wielkopolskim, na nieruchomość będącą własnością powiatu grodziskiego /działka nr 496/8 o pow. 0,2031 ha/ położoną również w Grodzisku Wielkopolskim. czytaj więcej

INFORMACJA O AKCJI PROTESTACYJNEJ LEKARZY WETERYNARII

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim w związku z Uchwałą Nr 2/201/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 roku i przestąpieniem do akcji protestacyjnej lekarzy weterynarii wolnej praktyki naszego powiatu, informuje wszystkich zainteresowanych rolników.

UCHWAŁA

INFORMACJA
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

czytaj więcej

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ W NOWYM SKŁADZIE

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ W NOWYM SKŁADZIE

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w nowym składzie odbyło się w czwartek, 30 grudnia br. Decyzją Rady Powiatu Grodziskiego, w Radzie Społecznej SP ZOZ zasiada obecnie trzynaście osób, a przewodniczy jej wicestarosta Antoni Kłak. W jej skład wchodzą: Kazimierz Breś, Sławomir Górny, Marek Kinecki, Katarzyna Kłak, Arkadiusz Pawłowski, Wanda Socha, Teresa Staniszewska – Skowrońska, Stefan Strażyński, Mirosława Szpot, Maciej Szumski, Lucyna Zajdowicz i Gabriela Zülsdorff. czytaj więcej
DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania z budżetu państwa w 2011 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Projekt powiatu grodziskiego pod nazwą „Budowa i remont drogi powiatowej Nr 3585P Kamieniec – droga krajowa Nr 32 na odcinku Karczewo – Jaskółki – Granówko” znalazł się wśród 16 projektów dróg powiatowych z Województwa Wielkopolskiego, które uzyskały dofinansowanie. czytaj więcej

92 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPLSKIEGO

92 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPLSKIEGO

Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na grodziskim cmentarzu, 27 grudnia br. w samo południe, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckiej oraz delegacje szkół, uczcili 92 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Władze powiatu grodziskiego reprezentował starosta grodziski Mariusz Zgaiński oraz wicestarostowie Antoni Kłak i Sławomir Górny.
Uroczystość uświetnili reprezentanci Grodziskiej Orkiestry Dętej.
Na zakończenie Honorata Kozłowska – zastępca burmistrza podziękowała za przybycie i złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów. czytaj więcej

ŚWIĄTECZNA POMOC

ŚWIĄTECZNA POMOC

Czas Bożego Narodzenia to czas bardzo trudny dla rodzin, pozbawionych własnego domu. Osoby takie, mogą znaleźć schronienie np. w Domu „Pomocna Dłoń” w Błońsku. Policjanci z grodziskiej Komendy Powiatowej Policji, przy wsparciu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz starosty grodziskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, zorganizowali przedświąteczną pomoc dla małych podopiecznych błońskiej placówki. czytaj więcej
NOWE AUTO DLA KP PSP

NOWE AUTO DLA KP PSP

Nowy Volkswagen Tiguan poszerzył tabor samochodowy grodziskiej Komendy Powiatowej PSP. Lekki samochód specjalny z napędem terenowym 4×4 służyć będzie do specjalnego rozpoznania ratowniczego zagrożeń chemiczno – ekologicznych. Na wyposażeniu posiada zestaw przyrządów pomiarowych i wykrywczych: temperatury, stężenia gazów wybuchowych, tlenku węgla, siarkowodoru, tlenu, wykrywacz napięcia elektrycznego oraz miernik promieniowania jonizującego. czytaj więcej

ODWIEDZINY KOLĘDNIKÓW

ODWIEDZINY KOLĘDNIKÓW

Mali kolędnicy z kółka teatralnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, w poniedziałek 20 grudnia br. odwiedzili grodziskie Starostwo Powiatowe.
Krótkiemu występowi przyglądali się: przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Balcerek, starosta grodziski Mariusz Zgaiński, wicestarosta grodziski Antoni Kłak oraz członek Zarządu Powiatu Sławomir Górny.
Kolędnicy na ręce starosty złożyli życzenia bożonarodzeniowe oraz wspólnie odśpiewano kolędę.
czytaj więcej

UMOWA NA REMONT DROGI PODPISANA

UMOWA NA REMONT DROGI PODPISANA

 
17 grudnia 2010r., w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, starosta grodziski Mariusz Zgaiński, wicestarosta Antoni Kłak oraz skarbnik powiatu Ewa Smoczyńska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” czytaj więcej
WIGILIJNE SPOTKANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WIGILIJNE SPOTKANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 grudnia, jak co roku, odbyło się  tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wielkopolskim. Wigilijne spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, a potem wszyscy udali się do sali w Grąblewie.
czytaj więcej