UKRAIŃSKA MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W NASZYM POWIECIE

UKRAIŃSKA MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W NASZYM POWIECIE

Na jednodniowym pobycie na terenie powiatu grodziskiego, przebywała we wtorek, 25 sierpnia br., grupa młodzieży ukraińskiej z Rejonu Lityńskiego. Grupa 30 dzieci wraz z opiekunami, spędziła czas pod opieką pracowników grodziskiego Starostwa.
Pierwszym punktem wizyty, były odwiedziny w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała zaprezentowanej prelekcji oraz sama wypróbowywała działanie niektórych eksponatów. Pobyt w Rakoniewicach zakończył się wspólnym zdjęciem. Przed wyjazdem do Grodziska Wielkopolskiego, na uzupełnienie kalorii i czekające niespodzianki, poczęstowani zostali drożdżówkami i napojami.  czytaj więcej

INFORMACJA STAROSTY GRODZISKIEGO W SPRAWIE KONIECZNOŚCI SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.  U.  Nr  191,  poz.  1365 ze zm.),  a  także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym  (Dz. U. Nr 241, poz. 1770), Starosta Grodziski informuje o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym i w tym celu podaje do   publicznej   wiadomości, co następuje: czytaj więcej

SPEKTAKL O UZALEŻNIENIACH

SPEKTAKL O UZALEŻNIENIACH

9 października 2009 roku w Centrum Kultury „Rondo” odbył się spektakl teatralny na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków, który zorganizowało grodziskie Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim.

Spektakl, poświęcony relacjom między dorastającym dzieckiem a rodzicem oraz problemowi uzależnień, przedstawiła Agencja Artystyczna „RoMa” z Krakowa, a jego odbiorcami byli uczniowie grodziskich szkół: klas III Gimnazjum, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego oraz  Liceum Ogólnokształcącego. czytaj więcej

ZWOLNIJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

ZWOLNIJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Policjanci z KPP przeprowadzili na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski akcję prewencyjno – edukacyjną pod hasłem „Prędkość”, skierowaną do kierujących pojazdami. Celem działań było zwrócenie uwagi na ograniczenie prędkości oraz bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego. czytaj więcej

PONIEDZIAŁKOWA AKCJA PREWENCYJNA POLICJI

Poniedziałek, 23 listopada minął pod znakiem akcji grodziskiej drogówki, która na terenie powiatu grodziskiego przeprowadziła działania prewencyjne, ukierunkowane na niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Policjanci podczas kontroli drogowych koncentrowali się na bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, zwracając szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów – w tym rowerów, oświetlenie pojazdów, elementy odblaskowe oraz stan trzeźwości kierujących pojazdami. czytaj więcej
AKADEMIA PARP: PROSTO I JASNO O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

AKADEMIA PARP: PROSTO I JASNO O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Na portalu Akademii PARP jest już dostępne nowe szkolenie internetowe „Zamówienia publiczne”. Szkolenie przedstawia aktualne zagadnienia na temat rynku i prawa zamówień publicznych w Polsce. W 10 modułach uczestnik może zdobyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych wybraną jako szczególnie istotną dla małych i średnich firm, zwłaszcza z punktu widzenia wykonawcy w postępowaniu publicznym. Interaktywnie i na przykładach przedsiębiorca lub pracownik firmy z sektora MMŚP może poznać tryby stosowane w zamówieniach publicznych, informacje jak przygotować ofertę oraz na czym polega przebieg postępowania o zamówienia publiczne. czytaj więcej

PODSUMOWALI ROK PRACY

PODSUMOWALI ROK PRACY

W środę, 14 stycznia br., w salce konferencyjnej grodziskiego starostwa odbyła się roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji. Na zaproszenie komendanta KPP Dariusza Rusinka, w odprawie udział wzięli: I zastępca wielkopolskiego komendanta Wojewódzkiej Policji Wojciech Ołdyński, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Poznaniu Andrzej Szary, zastępca Prokuratora Rejonowego Marek Marszałek, przedstawiciel burmistrza Maciej Kandulski, ks. Jacek Markowski oraz gospodarz obiektu – starosta grodziski Stanisław Hadka. czytaj więcej

V WIELKOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY KONSUMENCKIEJ

V WIELKOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY KONSUMENCKIEJ

 

           Etap powiatowy V Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej odbył się w piątek, 6 lutego, o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. czytaj więcej

ĆWICZENIA W AUGUSTOWIE

ĆWICZENIA W AUGUSTOWIE

         W dniu 24 marca br. na terenie IKO Kompanii Drobiarskiej w Augustowie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej. Tematem działań było „Prowadzenie działań ratowniczych w obrębie zagrożenia substancjami chemicznymi”.
Polegały na jak najszybszym powiadomieniu o awarii chemicznej, sprawnym zawiadomieniu odpowiednich władz oraz ewakuacji pracowników.
 
czytaj więcej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICHOWIE INFORMUJE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od stycznia 2009r. przystąpił do realizacji drugiego etapu Projektu Systemowego „Można inaczej, można  więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu w 2009r. wynosi – 30.165,37 PLN w tym: udział gminy – 3.167,36 PLN ,  kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego – 20.019, 98 PLN.
czytaj więcej