AUDIT ZEWNĘTRZNY ISO

AUDIT ZEWNĘTRZNY ISO

 

Przez cały poniedziałek, 16 marca br., w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim przedstawicielki Polskiej Izby Handlu Zagranicznego przeprowadziły audity zewnętrzne, w ramach przyznanej 3 lata temu, normy Systemu Zarządzania Jakością PN EN 9001:2001. Auditor wiodący Krystyna Milczarek wraz z auditorem pomocniczym Anną Pożogą, w trakcie dnia pracy urzędu, sprawdzały poprawność działania wybranych komórek organizacyjnych. Audit przeprowadzono również ze starostą grodziskim Stanisławem Hadką oraz pełnomocnikiem starosty ds. ISO Tomaszem Dolatą. czytaj więcej

DRZWI OTWARTE W ZSP W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

DRZWI OTWARTE W ZSP W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 

Jak co roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim, odbyły się „Drzwi Otwarte” dla gimnazjalistów – kandydatów na uczniów. Imprezę, 8 kwietnia br.,  rozpoczęła prezentacja wszystkich typów szkół. W tym roku szkoła planuje otworzyć nowe kierunki: technik górnictwa otworowego i technik wiertnik. czytaj więcej

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2009

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2009

      W niedzielę, 3 maja br., odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka, zorganizowana przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Grodzisku Wielkopolskim, Komendę Powiatową PSP, Urząd Gminy w Granowie oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

Ceremonia rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod Obeliskiem, skąd przemaszerowano na uroczystą mszę świętą. Po mszy św. odbył się apel z okazji Dnia Strażaka oraz koncert Grodziskiej Orkiestry Dętej. czytaj więcej

Lokalny Punkt Konsultacyjny WARP w grodziskim Starostwie

Lokalny Punkt Konsultacyjny WARP w grodziskim Starostwie

Od czwartku, 2 lipca br. rozpoczynają swoje stałe dyżury konsultanci Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu. W każdy pierwszy i czwarty czwartek miesiąca, w godzinach 10.00 – 14.00, osoby zainteresowane doradztwem z zakresu podejmowania, wykonywania i likwidacji działalności
gospodarczej oraz pakietem usług informacyjnych na temat możliwości
pozyskania funduszy na realizację projektów w latach 2007 – 13 będą mogły skorzystać z pomocy konsultanta bezpłatnie. czytaj więcej

WYNIKI TEGOROCZNYCH MATUR W POWIECIE GRODZISKIM

Prezentujemy zbiorcze wyniki matur w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grodziskiego w 2009 roku. Uczniowie naszych szkół świetnie poradzili sobie z egzaminami maturalnymi i jeśli chodzi o zdawalność, uzyskali lepszy wynik, niż wynosi średnia ogólnopolska.
Z pełnym zestawieniem tegorocznych wyników matur można zapoznać się tutaj .

czytaj więcej

WRĘCZONO AKTY MIANOWANIA NAUCZYCIELI

WRĘCZONO AKTY MIANOWANIA NAUCZYCIELI

W grodziskim Starostwie, 25 sierpnia br., odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, czterem nauczycielom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Z rąk starosty grodziskiego Stanisława Hadki oraz inspektora Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Małgorzaty Gracz, awans na nauczyciela mianowanego, odebrali: Sławomir Bogdan Kwaśny, Przemysław Łukasz Maćkowiak oraz Rafał Maluśki. Moment wręczenia poprzedziło złożenie ślubowania przez nauczycieli oraz złożenie podpisów pod jego treścią. czytaj więcej

200 URODZINY JULIUSZA SŁOWACKIEGO

200 URODZINY JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W pierwszy piątek września br., grono pedagogiczne oraz uczniowie grodziskiego Słowaka, uczcili 200 rocznicę urodzin swojego patrona. Na grodziski rynek, oprócz społeczności liceum, przybyli wicestarosta grodziski Grażyna Willmann oraz władze miejskie: burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański wraz z zastępcą Honoratą Kozłowską.
Po krótkiej części artystycznej oraz złożonych życzeniach, wszyscy uczestnicy uroczystości poczęstowali zostali okolicznościowym tortem przygotowanym przez Piekarnię Piotra Gwoździa.
czytaj więcej

PRZEDSZKOLAKI Z ŁUBNICY ODWIEDZIŁY GRODZISKICH POLICJANTÓW

PRZEDSZKOLAKI Z ŁUBNICY ODWIEDZIŁY GRODZISKICH POLICJANTÓW

W ramach realizacji programu „ Z Pyrkiem Bezpieczniej”, 8 października Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim odwiedziły dzieci z Przedszkola w Łubnicy. Podczas wizyty maluchy miały okazję zapoznać się ze stanowiskiem dowodzenia, obejrzeć miejsce zatrzymań przestępców, a także poznać różnice w umundurowaniu policjanta i przedstawicieli innych służb. czytaj więcej

TWÓRCZY UCZNIOWIE W LO

TWÓRCZY UCZNIOWIE W LO

Celem programu „e-szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń” jest rozwój aktywności uczniów liceów i gimnazjów, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych realizują projekty edukacyjne z różnych dziedzin. Program jest realizowany w formie konkursu, w którym zostaną nagrodzone zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, będące autorami najlepszych projektów. Ponadto każda szkoła, która przystąpi do projektu otrzyma kamerę oraz notebooka w celu udokumentowania pracy zespołów projektowych. czytaj więcej