SUPER PRACOWNIA CHEMICZNA W LO

SUPER PRACOWNIA CHEMICZNA W LO

W poniedziałek, 26 października uroczyście zaprezentowano gruntownie wyremontowaną pracownię chemiczną w grodziskim Liceum Ogólnokształcącym. Prace trwały podczas tegorocznych wakacji i objęły m.in. wymianę podłogi i odnawianie ścian. Sala została wyposażona w pomoce naukowe i meble. Koszt inwestycji wraz ze specyfikacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 147 860,54 zł. Remont sfinansował samorząd powiatowy. czytaj więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIA REGIONALNEGO OŚRODKA EFS W LESZNIE

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu tworzenia i rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy. czytaj więcej

SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA JULIUSZOWI SŁOWACKIEMU W LO

SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA JULIUSZOWI SŁOWACKIEMU W LO

Środa, 16 grudnia br. była dniem kończącym obchody dwusetnej rocznicy urodzin i jednocześnie 160 rocznicy śmierci wybitnego poety epoki romantyzmu w grodziskim Liceum Ogólnokształcącym, którego jest on patronem. Mijający rok Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił właśnie Rokiem Juliusza Słowackiego.
czytaj więcej
ZMIANA NA STANOWISKU

ZMIANA NA STANOWISKU

W trakcie wtorkowego posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego, członkowie Zarządu oraz jego przewodniczący starosta Stanisław Hadka i wiceprzewodniczący Grażyna Willmann, złożyli na ręce dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Ryszarda Nowaczyka’ serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.
czytaj więcej

WIOSKA INTERNETOWA

WIOSKA INTERNETOWA

       Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie zorganizował w dniu 4 lutego otwarcie nowo powstałego Centrum Kształcenia na odległość dla Dorosłych, w ramach projektu pt: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.
Na uroczystość zaproszono: Posła na Sejm Stanisława Steca, władze samorządowe, ks. kan. Tadeusza Osińskiego, delegacje Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej. czytaj więcej

ETAP POWIATOWY XIII KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE

ETAP POWIATOWY XIII KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE

 

5 lutego 2009 roku  w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Łąkim odbył się etap powiatowy XIII konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
W  konkursie udział wzięło 25 uczestników z poszczególnych szkół powiatu grodziskiego. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:  Marzena Paluch – przewodnicząca oraz członkowie: Barbara Foluszna, Mariola Wałkiewicz i Renata Kurpisz. czytaj więcej

X POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU DROGOWYM

X POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU DROGOWYM


W sobotni ranek 18 kwietnia br., w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się X edycja Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem był Starosta Grodziski, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim. Gości powitała dyrektor Barbara Radomska – Witczak. Uroczystego otwarcia, jubileuszowego turnieju dokonał starosta grodziski Stanisław Hadka. czytaj więcej

Ćwiczenia taktyczno – bojowe “Bezpieczny Przejazd”

Ćwiczenia taktyczno – bojowe “Bezpieczny Przejazd”


Dnia 29 kwietnia 2009 roku ok. godziny 13:15 na przejeździe kolejowym na drodze krajowej nr E32 w Rostarzewie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe, które realizowane były w  ramach programu „ Bezpieczny Przejazd”.
Ćwiczenia obejmowały symulację katastrofy drogowej a ich celem było sprawdzenie praktycznego współdziałania zespołów ratownictwa medycznego oraz struktur reagowania kryzysowego różnych szczebli z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Celem ćwiczeń było także doskonalenie umiejętności realizacji procedur przez służby zobowiązane do niesienia pomocy związanych z prowadzeniem działań ratowniczych w sytuacji zaistnienia wypadku masowego.  czytaj więcej