BUDŻET NA ROK 2018 PRZYJĘTY

wersja do druku

Podczas ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się 19 grudnia, Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła budżet na 2018 rok.

Wcześniej projekt budżetu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady. Rada Powiatu w obecności 14 radnych podjęła uchwałę nr XXXVII/244/2017 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok.

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2018 zaplanowano w kwocie 39 140 254,43 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 41 895 344,43 zł. Różnica w wysokości 2 755 090,00 stanowi planowany deficyt budżetowy, który według planów zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

 

w górę