BEZPŁATNE SZKOLENIA REGIONALNEGO OŚRODKA EFS W LESZNIE

wersja do druku

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu tworzenia i rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.

Jeszcze w listopadzie odbędą się następujące szkolenia:

1. 25 listopada – Monitorowanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W programie szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
– Kwalifikowalność wydatków;
– Wnioski o płatność;
– Monitorowanie przebiegu projektu;
– Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.

2. 26 – 27 listopada – ABC tworzenia projektu

W programie szkolenia omówione zostaną wszystkie elementy projektu tj.:
uzasadnienie realizacji projektu,
– grupa docelowa,
– cel projektu,
– planowanie działań,
– harmonogram,
– rezultaty,
– budżet,
– zespół projektu.


Szkolenia odbędą się w biurze Centrum PISOP w Lesznie przy ul. Pl. J. Metziga 26/6 w godz. od 9.00 do 16.00.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniach (wzory do pobrania na stronie www.pisop.org.pl) należy przesłać najpóźniej do 20 listopada (na szkolenie pn. Monitorowanie i rozliczanie projektów) oraz do 23 listopada (na szkolenie pn. ABC tworzenie projektu) pod numer faksu Ośrodka: 065/520 78 86 lub e-mail szkolenia@pisop.org.pl. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać pod nr tel. 065/520 78 86.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: (065) 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: (061) 851 91 34

www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl
 

w górę