ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

wersja do druku

We wtorek, 30 czerwca 2020 roku, odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lenart odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych – przy 12 głosach „za” oraz 4 głosach wstrzymujących się, Rada Powiatu Grodziskiego bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium.

Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński w imieniu Zarządu podziękował Radzie Powiatu Grodziskiego za udzielone absolutorium. Podziękował również Pani Skarbnik, która nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu. Ponadto, złożył podziękowania Pracownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych za realizację budżetu, podkreślając fakt, iż efekt ten nie byłby możliwy do uzyskania, gdyby nie praca zbiorowa.

w górę