20-lecie Powiatu Grodziskiego

wersja do druku

W piątek 1 marca br., w Grodziskiej Hali Sportowej odbyła się uroczystość 20-lecia Powiatu Grodziskiego, którą poprowadził Sekretarz Powiatu Grodziskiego – Tomasz Dolata.

Na zaproszenie  Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Sebastiana Skrzypczaka odpowiedzieli:  parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, delegacje zagraniczne z miast partnerskich, dyrektorzy bądź przedstawiciele placówek, instytucji oraz jednostek różnego szczebla, radni  gminni i powiatowi, sołtysi, duchowni z grodziskich parafii, przedstawiciele firm z terenu powiatu, szefowie jednostek wydziałów  oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.

Piątkowe spotkanie pozwoliło na podsumowanie działań oraz efektów 20-letniej pracy na rzecz rozwoju powiatu grodziskiego co goście mogli zobaczyć na krótkim filmie.

Jubileusz 20-lecia był doskonałą okazją do wręczenia Medali „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.  Rada Powiatu Grodziskiego ustanowiła w celu szczególnego uhonorowania tych osób i instytucji, których działania przyczyniają się do jego rozwoju.  Wyróżnienia dokonali przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego i Starosta Grodziski, a przyznano je: Panu Wojciechowi Jankowiakowi, za wieloletnie zasługi na rzecz funkcjonowania i rozwoju Powiatu Grodziskiego, Panu Antoniemu Kłakowi za wieloletnie zasługi, zaangażowanie, poświęcenie w dążeniu do osiągania założonych celów, za całokształt podejmowanych działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju Powiatu Grodziskiego oraz Pani Mirosławie Szpot za wieloletnie zasługi na rzecz funkcjonowania Powiatu Grodziskiego.

Podczas gali wręczono także Nagrody Gospodarcze Starosty Grodziskiego Lider Przedsiębiorczości Powiatu Grodziskiego. Nagroda ta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców z terenu Powiatu Grodziskiego w dowód uznania dla ich osiągnięć, za inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu. Kapituła w dniu 7 grudnia 2018 roku przyznała nagrodę czterem instytucjom:

Wytwórni parkietów DĄBEX Sp. z o.o. Spółce Komandytowej

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wielichowie

Usługowemu Zakładowi Mechaniki i Blacharstwa Pojazdowego Edmund Bosy

Gospodarstwu Rolnemu Mieczysław Matysiak

Na spotkaniu podziękowano również wszystkim  osób tworzącym i pracującym na rzecz Powiatu. Wśród wyróżnionych znaleźli się Radni Powiatu Grodziskiego wszystkich sześciu kadencji, byli Starostowie, Wicestarostowie, wszyscy obecni oraz byli  pracownicy Starostwa, kierownicy jednostek podległych, wszystkim wymienionym wręczono pamiątkowe medale.

Życzenia oraz dobre słowa w kierunku władz powiatu skierowali posłowie na Sejm RP: Jakub Rutnicki, Krzysztof Paszyk, senator Jan Filip Libicki,  przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Wiesław Szczepański, wójtowie, burmistrzowie wchodzący w skład Powiatu Grodziskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, goście zagraniczni z miast partnerskich: Rosji, Ukrainy oraz Niemiec a także starostowie oraz burmistrzowie ościennych powiatów.

Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na czele z prof. Haliną Lorkowską.  Po koncercie gości zaproszono na degustację pyszności, przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Z okazji obchodów 20 – lecia Powiatu Grodziskiego został wydany suplement do publikacji „Powiat Grodziski Wczoraj i Dziś”. Publikacja przypomina najważniejsze wydarzenia, daty, ludzi, który zapisali się w historii Powiatu Grodziskiego, w tym także władze na przestrzeni ostatnich 5 lat. Książkę wzbogacają reprodukcje archiwalnych zdjęć oraz zdjęcia z obecnego okresu funkcjonowania samorządu powiatowego. Publikacja została wydana ze środków budżetu Powiatu Grodziskiego. Autorem publikacji jest Dariusz Matuszewski – znawca i miłośnik lokalnej historii, regionalista, autor szeregu publikacji na temat historii, ludzi, organizacji i instytucji terenu Powiatu Grodziskiego, w tym m. in. publikacji „Grodziszczanie pod bronią”, „Tradycje patriotyczne mieszkańców powiatu grodziskiego”.

w górę