ZASADY OCHRONY NASZYCH DOMÓW PRZED POŻAREM

wersja do druku

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku na 17 powstałych pożarów, w których interweniowali strażacy, aż 10 miało miejsce w budynkach mieszkalnych. Najczęściej, bo, aż 8 razy były to pożary sadzy w kominie, a dwa związane były z nieprawidłowościami dotyczącymi piecy na paliwo stałe.

Jak do tej pory nie były one tragiczne w swoich skutkach, jednak aby ich uniknąć należy przestrzegać zaledwie kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim warto zwracać uwagę na to jakie materiały spalamy w piecach. Pamiętajmy, że piece przystosowane są do palenia opałem, a nie innymi materiałami jak np. tworzywa sztuczne czy inne śmieci. Spalanie takich materiałów powoduje silne zanieczyszczenie kominów, a powstały z dymu i pary wodnej kwas siarkowy powoduje ich kruszenie. Przez powstałe w ten sposób nieszczelności szkodliwe gazy mogą dostać się do wnętrza mieszkania i spowodować zatrucie. Kominy oblepione lepką sadzą zapalają się, powodując pożar dachu, poddasza, a w końcu nawet całego domu. Obowiązkowo raz w roku należy skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, a taką kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego lub budowlanymi. Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia zależy od rodzaju opału jaki używamy do ogrzewania naszego domu. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.

Pożary często mają swój początek w pomieszczeniach kotłowni, dlatego warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób przechowujemy opał. Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, (np. suszenie drewna w pobliżu pieca C.O. itp.). Ponadto zabrania się składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych (np. kotłowniach) oraz na nieużytkowych poddaszach i strychach.

Palne elementy konstrukcji (np. drewniane belki) i wystroju wnętrz budynku (np. boazerie), przez które lub obok których przechodzą przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

Warto wiedzieć, że przepisy zabraniają stosowania w jednym budynku gazu płynnego (z butli) i gazu z sieci gazowej. Ponadto nie wolno przechowywać pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

Chociaż nie wymagają tego przepisy, można też wyposażyć się w czujkę dymu lub tlenku węgla, która w porę ostrzeże nas przed niebezpieczeństwem.

Przy okazji pamiętajmy, że tego typu urządzeń nie kupuje się od postronnych osób, które często krążą po domach oferując między innymi takie zabezpieczenia.

 

PAMIETAJ.

 

  • ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, CZYM OGRZEWANY JEST TWÓJ DOM, NIE WRZUCAJ DO PIECA ŻADNYCH PLASTIKOWYCH BUTELEK, KUBECZKÓW, GUMOWYCH PRZEDMIOTÓW, ITP.

 

  • OKRESOWO PODDAWAJ KOMINY PRZEGLĄDOM KOMINIARSKIM I CZYSZCZENIU.

 

  • NIE PRZECHOWUJ MATERIAŁÓW PALNYCH W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 50 cm. OD NAGRZEWAJĄCYCH SIĘ POWIERZCHNI

 

  • NIE SKŁADUJ MATERIAŁÓW PALNYCH W KOTŁOWNIACH, PODDASZACH I STRYCHACH.

 

  • NIE STOSUJ W BUDYNKU GAZU Z BUTLI JEŻELI BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ GAZU ZIEMNEGO.

 

  • POMYŚL BY WYPOSAŻYĆ DOM W CZUJKĘ TLENKU WĘGLA LUB DYMU ORAZ GAŚNICĘ.

w górę