WIZYTA UCZNIÓW Z ROSJI W RAMACH PROJEKTU POLSKO-ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY

wersja do druku

W środę 12 września 2018 r. grupa uczniów z Rosji wraz z opiekunami odwiedziła Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. Młodzież z Rosji uczestniczy w wymianie, która ma się przyczynić do wzmocnienia dialogu międzykulturowego, poznania środowiska, w którym żyją i kontynuację współpracy między Powiatem Grodziskim a Rejonem Szczołkowskim w Obwodzie Moskiewskim w Rosji.

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Tematem wymiany młodzieży jest: „Jestem tym co jem? Bio, eco i organic. Żywność, żywienie a zdrowie”, a celem projektu – wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń oraz zbudowanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany. Projekt ma przyczynić się do przybliżenia wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji oraz do pogłębienia wiedzy na temat historii i kultury obu narodów.

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim, w ramach wymiany, udadzą się do Rosji w październiku.

Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży został dofinansowany z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz budżetu Powiatu Grodziskiego.

w górę