VII POLOWANIE NA LISA

wersja do druku

W sobotę 18 lutego 2017r. odbyło się VII Polowanie na Lisa. Organizatorami spotkania byli: Starosta Grodziski, Nadleśnictwo Grodzisk oraz Koła Łowieckie działające na terenie Powiatu Grodziskiego. Podsumowanie polowania odbyło się w Pałacu w Cykowie. Samorząd powiatowy reprezentował Sekretarz Powiatu – Tomasz Dolata. W podsumowaniu polowania uczestniczyli: Hubert Kulesza – reprezentujący Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Arkadiusz Pawłowski reprezentujący Burmistrza Rakoniewic oraz myśliwi Kół Łowieckich i Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w czasie sobotniego polowania pozyskano 55 lisów.

Najaktywniejszym Lisiarzem VII Polowania na Lisa – Królem polowania, tym samym zdobywcą Pucharu Starosty Grodziskiego został Adam Garczarek z KŁ nr 42 „Daniel”. II Królem polowania został Romuald Dziechciarek z KŁ nr 18 „Drop”, III Królem polowania został Ryszard Dobierz z KŁ nr 85 „Ryś”. Najaktywniejszym w pozyskaniu lisów było KŁ nr 42 „Daniel”

Najaktywniejszym lisiarzom oraz Kołom Łowieckim wręczono dyplomy honorujące aktywny udział w rozwoju populacji zwierzyny drobnej w sezonie 2016/2017 oraz udziału w VII Polowaniu na Lisa i nagrody.

Podsumowanie spotkania uświetnił zespół hejnalistów Nadleśnictwa Grodzisk.

Po zjedzeniu pysznej zupy zebrani zasiedli by posumować dotychczasową działalność Kół Łowieckich w zakresie edukacji przyrodniczej, w tym koordynacji działań zmierzających do rozwoju populacji zwierzyny drobnej oraz wyznaczyć kierunki dalszej współpracy Kół Łowieckich samorządu powiatowego, samorządów gminnych  oraz szkół.

Przedstawiciele Kół Łowieckich opowiedzieli o swych działaniach w zakresie edukacji ekologicznej, przedstawili również propozycje inicjatyw, które mogą być realizowane w najbliższym roku. Starosta opowiedział o działaniach Powiatu Grodziskiego w zakresie ochrony – zasiedlanie środowiska zwierzyną drobną.

Sekretarz Powiatu Tomasz Dolata podziękował również współorganizatorom, Panu Stanisławowi Tamborskiemu – właścicielowi Pałacu w Cykowie za gościnę, a szczególnie Kołom Łowieckim za pomysł organizacji spotkania, zaangażowanie w popularyzację rozwoju zwierzyny drobnej w środowisku, propozycję współpracy z samorządem powiatowym.

w górę