URUCHOMIENIE E-USŁUG

wersja do druku

Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich na stronie: http://powiatgrodziski.giportal.pl/ uruchomione zostały e-usługi:

iWNIOSEK – dla grupy obywateli i przedsiębiorców, osoby fizyczne i prawne (przede wszystkim właściciele nieruchomości), zainteresowani otrzymaniem informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego tj.: otrzymanie mapy ewidencyjnej, wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej. Klient bez konieczności wizyty w urzędzie  może zamówić, zapłacić i pobrać materiały zasobu, które go interesują.

iKERG – dla grupy wykonawców prac geodezyjnych. Wykonawcy będą mogli zrealizować zgłoszenia prac geodezyjnych przez Internet tj.: zgłosić pracę geodezyjną, wybrać materiały zasobu potrzebne do realizacji zadania, dokonać płatności elektronicznej i pobrać materiały. Będą mogli również dostarczyć do urzędu wyniki prac geodezyjnych w formie cyfrowej przy pomocy programu Delta.

iRZECZOZNAWCA – dla grupy Rzeczoznawców majątkowych, pozyskujących informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj.: z rejestru cen wartości nieruchomości, w formie zbioru danych oraz w formie wyciągu. Rzeczoznawca będzie mógł zamówić, zapłacić i pobrać materiały zasobu, które go interesują bez konieczności wizyty w urzędzie.

iKOMORNIK – dla grupy Komorników, wykonujących czynności komornika sądowego, pozyskujących informacje o nieruchomościach na terenie powiatu tj.: uzyskanie informacji: czy dana osoba fizyczna lub instytucja występuje w jednostce rejestrowej gruntowej, budynkowej lub lokalowej. Oraz w przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej uzyskanie wypisu z możliwością dokonania płatności elektronicznej.

Więcej o projekcie: http://pgw.pl/34752-2/

Działania w ramach Projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”
Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 
w górę