Informacje

wersja do druku

Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wielkopolskim

Wydział Komunikacji

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady obsługi Klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

1. Obsługa Klienta będzie odbywać się w godzinach:

Poniedziałek i Wtorek – 6.00 – 18.00

Środa, Czwartek, Piątek – 7.30 – 15.30.

Wyjątkowo obsługa Klienta w sprawach dotyczących udzielania uprawnień (prawo jazdy) w dniach od 13.07.2020 do 11.08.2020 będzie odbywać się w godzinach:
od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30.

2. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty na dany dzień i godzinę.

 • Rejestracja pojazdów:

614452544
614452546
614452547
614452548
614452549

 • Prawo jazdy:

614452541
614452542

 • Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji

614452540.

 1. Na korytarzu przed biurem Wydziału Komunikacji mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby.
 2. W trakcie oczekiwania Klienci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 3. Klient w urzędzie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 673). W razie odmowy spełnienia w/w obowiązków pracownik odmówi wejścia do budynku.
 4. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest dokonać dezynfekcji dłoni.
 5. W przypadkach, w których jest to możliwe, zalecamy załatwianie spraw urzędowych drogą telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Starosta Grodziski
/-/ Mariusz Zgaiński

________________________________________________________________________________________________

Ważne numery kont:

a) opłata komunikacyjna – przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – nr konta:
13 9063 0008 0000 0000 0071 0002

b) opłata skarbowa – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim – nr konta
58 9063 0008 0000 0011 1100 0001

________________________________________________________________________________________________

Komunikat

dotyczący obecnie obowiązujących

terminów załatwiania spraw

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) informujemy:

1. Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu:

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r., terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczące zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej niebędącego nowym pojazdem, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego – zostały wydłużone do 180 dni.

2. Ważność czasowej rejestracji pojazdu:

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Ważność dokumentów komunikacyjnych:

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3)  zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7)  zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9)  wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego/pkt

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że rezerwowane internetowo wizyty nie będą realizowane! Rezerwacji dokonujemy tylko telefonicznie.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Po przyjściu do Wydziału należy pobrać bilet z biletomatu odpowiedni dla kategorii sprawy, którą będziecie chcieli Państwo załatwić:

A – REJESTRACJA POJAZDÓW

 • REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU,
 • REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY,
 • REJESTRACJA (PRZEREJESTROWANIE) UŻYWANEGO POJAZDU,
 • WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA PRZEGLĄD TECHNICZNY LUB ZMIANY DANYCH,
 • WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO,
 • WTÓRNIK KARTY POJAZDU,
 • WYREJESTROWANIE POJAZDU Z POWODU KASACJI LUB KRADZIEŻY.

B – ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ZGŁOSZENIE ZBYCIA I INNE

 • ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO,
 • ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ,
 • ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU (SPRZEDAŻY) POJAZDU,
 • WPIS ADNOTACJI (VAT, GAZ, HAK).

C – PRAWO JAZDY

 • WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWANIA POJAZDAMI.

 

 WAŻNE! Do każdej sprawy należy pobrać jeden bilet!

Biletomat wydaje bilety w ilości umożliwiającej sprawną obsługę interesantów. Dostosowuje ich ilość do ilości pracowników obsługujących daną kategorię spraw, a także godzin urzędowania, dlatego prosimy o przybycie do urzędu odpowiednio wcześniej.

Strona, na której możecie Państwo zarezerwować wizytę przez Internet, bądź sprawdzić ilość oczekujących w kolejce osób na dany moment znajduje się pod poniższym linkiem (obrazkiem): 

Jak zarezerwować wizytę przez Internet?

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wybrać rodzaj sprawy, a następnie wybrać dzień i godzinę wizyty.
 2. Po zarezerwowaniu terminu pojawi się KOD rezerwacji – należy go zapisać, gdyż będzie potrzebny do potwierdzenia wizyty. Można też zeskanować z ekranu QR kod, który doda automatycznie rezerwację w kalendarzu na urządzeniu mobilnym.
 3. W dniu zaplanowanej wizyty, najpóźniej na 10 minut przed określoną wcześniej godziną należy potwierdzić wizytę w biletomacie. Biletomat wydrukuje zarezerwowany bilet po wprowadzeniu KOD-u rezerwacji.
 4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z umówionej wizyty prosimy o skorzystanie z linku umieszczonego w wiadomości e-mailu z potwierdzeniem utworzenia rejestracji.

 

Za wszelkie możliwe niedogodności przy początkowej fazie wdrożenia systemu kolejkowego przepraszamy.

Informacje ogólne:

 Dane adresowe: ul. Żwirki i Wigury 1 (parter budynku B), 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Naczelnik Wydziału: Justyna Sikorska
Zastępca Naczelnika Wydziału: Anna Kabat

Rejestracja Pojazdów – pokój 2, tel.: 61 44 52 546, 61 44 52 547, 61 44 52 548, 61 44 52 549

Prawa Jazdy – pokój 1, tel.: 61 44 52 541, 61 44 52 542

e-mail: komunikacja(a)*pgw.pl

 Godziny przyjmowania interesantów:

Codziennie w dni robocze od 7:30 do 14:45

 

*W celu ograniczenia ilości spamu znak „@” zastąpiono „(a)”.

w górę