Zadania fakultatywne

wersja do druku
SAMORZĄDOWY SERWIS INFORMACYJNY

Samorządowy Serwis Informacyjny – „Informator Powiatowy”

Protokół nr 130/2001 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 września 2001 r. pkt 4 – sprawa wydawania informatora powiatowego.

Uchwała nr 185/2001 Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie dysponowania budżetem.

Uchwała nr 251/2004 Zarządu Powiatu Grodziskiego z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań powiatu grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju powiatu grodziskiego.

W związku z przystąpieniem Powiatu Grodziskiego do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, dnia 5 października 2005 roku zostały wysłane do oddziału regionalnego Gazety Wyborczej w Poznaniu, wszystkie tegoroczne numery „Informatora Powiatowego”, w którym mieszkańcy byli na bieżąco infomowani o ww. akcji społecznej. – pobierz

OZNAKOWANIE W URZĘDZIE
KODEKS ETYKI RADNEGO
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW Z ETYKI
28 września br. w grodziskim Starostwie odbyło się szkolenie z dziedziny etyki dla pracowników urzędu. Przeprowadził je sekretarz Tomasz Dolata. Pracownicy mieli okazję przeanalizować zaproponowany projekt kodeksu etycznego, który został przez obecnych zaakceptowany bez żadnych zmian.

Prezentacja ze szkolenia do pobrania >>tutaj<< (format *.pdf).
INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW
OPRACOWANIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO I WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO
Uchwała nr 281/2005 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Grodziskiego na lata 2006 – 2013 – pobierz
Projekty:
  1. Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych – pobierz
  2. Program rozwoju bazy oświatowej – pobierz
  3. Program rozwoju informatyzacji Starostwa – pobierz

Plan Rozwoju Lokalnego – pobierz

WPROWADZENIE STAŁYCH TERMINÓW OBRAD RADY POWIATU

Uchwała Nr XXXIV/180/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z 27 września 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski

 

PLAN PRACY RADY POWIATU GRODZISKIEGO


1.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pobierz, pobierz

2.      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu grodziskiego – pobierz, pobierz

3.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004 – pobierz

4.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – pobierz

5.      Informacja o działalności biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wielkopolskim – pobierz

6.      Analiza bezrobocia oraz rynku pracy w powiecie grodziskim – pobierz

7.      Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pobierz

8.      Informacja z działalności Grodziskiej Hali Sportowej – pobierz

9.      Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pobierz

10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego PSP na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku w powiecie grodziskim – pobierz, pobierz

IMIENNE GŁOSOWANIE RADNYCH
w górę