Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wersja do druku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-04-19 10:22

 

 

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32
na odcinku miejscowości Kąkolewo” mająca na celu podwyższenie standardu i bezpieczeństwa
przejazdu przedmiotową drogą poprzez przebudowę drogi obejmującą m.in. zmianę nawierzchni z
gruntowej na mineralno – asfaltową na długości 280 metrów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PODPISANO UMOWĘ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ KAMIENIEC – KĄKOLEWO

W środę, 24 sierpnia 2016r. o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie na ww. projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 335.655,61 zł, dofinansowanie wynosi; 213.577,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2017.

w górę