Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wersja do druku

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32
na odcinku miejscowości Kąkolewo” mająca na celu podwyższenie standardu i bezpieczeństwa
przejazdu przedmiotową drogą poprzez przebudowę drogi obejmującą m.in. zmianę nawierzchni z
gruntowej na mineralno – asfaltową na długości 280 metrów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

W dniu 30 czerwca 2017r. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”. Prace wykonała firma Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wartość wykonanych robót to 354.999,33 zł brutto. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, jezdnię AC KR2, pobocza, rowy, zieleń – trawa, zieleń – ścinka, regulacje, organizacja ruchu.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełnił Pan Maciej Górecki z ramienia firmy MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie, inż. Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5,
62-025 Kostrzyn Wielkopolski.

 

Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie na ww. projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3585P KAMIENIEC – KĄKOLEWO – DROGA KRAJOWA NR 32 NA ODCINKU MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWO”

W dniu 8 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp.  podpisano umowę z firmą Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”. Wartość podpisanej umowy wynosi 354.999,33 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełnił będzie Pan Maciej Górecki z ramienia firmy MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie, inż. Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5,        62 – 025 Kostrzyn Wielkopolski, który został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego za kwotę 2.767,50 zł brutto.

 W dniu 9 maja 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie na ww. projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

PODPISANO UMOWĘ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ KAMIENIEC – KĄKOLEWO

W środę, 24 sierpnia 2016r. o godz. 11.30 w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie na ww. projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 335.655,61 zł, dofinansowanie wynosi; 213.577,00 zł. Projekt realizowany będzie w roku 2017.

w górę