POZWOLENIA WODNOPRAWNE

wersja do druku

Informujemy, że z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), organami właściwymi w sprawie pozwoleń wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich: dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

W związku z powyższym starosta utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

w górę