POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

wersja do druku

W piątek, 4 maja 2018 roku w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. strażacy OSP i PSP z terenu Powiatu Grodziskiego uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości asp. sztab. Piotr Bamber złożeniem meldunku st. bryg. Pawłowi Pohlowi, przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Głos zabrał także Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp st. bryg. Wojciech Nolka, który powitał zaproszonych gości:

  • Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego
  • Przewodniczącą Rady Powiatu Grodziskiego Dorotę Jaśkowiak
  • Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Pawła Pohla
  • Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Leszka Chojnackiego
  • Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wlkp. nadkom. Romę Figaszewską
  • Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu
  • Kierownika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Huberta Kolera
  • emerytów i rencistów pożarnictwa

Komendant Powiatowy PSP przedstawił zebranym mł. bryg. Krzysztofa Wojtaszewskiego, który został powołany z dniem 1 maja br. do pełnienia obowiązków Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp.

Podczas uroczystości Hubert Koler – Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa wygłosił  referat okolicznościowy pt.: „Straż pożarna w okresie odzyskania niepodległości”.

Główną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń, odznak  i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wręczono Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Odznakę Honorową „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) oraz odznaki za wysługę lat. W uznaniu zasług dla pożarnictwa złotym medalem wyróżniono Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego.

Część oficjalną zakończyło wręczenie na ręce komendantów gminnych i prezesów jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym listów z podziękowaniami za społeczną działalność.

Na zakończenie odbył się koncert zespołu „Nocny Etat”.

Materiał: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

 

w górę