VIII POLOWANIE NA LISA

wersja do druku

W  sobotę 24  lutego 2018r.  odbyło się  VIII Polowanie na Lisa. Organizatorami spotkania byli: Starosta Grodziski, Nadleśnictwo Grodzisk oraz Koła Łowieckie działające na terenie Powiatu Grodziskiego. Podsumowanie polowania odbyło się w Pałacu w Cykowie. 

Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Grodziski – Mariusz Zgaiński.   W podsumowaniu polowania uczestniczyli: Dariusz Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk, Jerzy Wachowiak – reprezentujący Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zbigniew Kaczmarek – Wójt Gminy Granowo oraz myśliwi Kół Łowieckich i Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w czasie sobotniego polowania pozyskano 37 lisów.

Najaktywniejszym Lisiarzem VIII Polowania na Lisa – Królem polowania, tym samym zdobywcą Pucharu Starosty Grodziskiego został Henryk Kaczmarek z KŁ nr 36 „Drop”. Ex aequo II Królem polowania został Włodzimierz Prządka z WKŁ nr 331 „Cietrzew” oraz Aleksander  Garnczarek z KŁ nr 42 „Daniel”. Najaktywniejszym w pozyskaniu lisów było KŁ nr 36 „Drop”.

Najaktywniejszym lisiarzom oraz Kołom Łowieckim wręczono dyplomy honorujące aktywny udział w rozwoju populacji zwierzyny drobnej w sezonie 2017/2018 oraz udział w VIII Polowaniu na Lisa oraz nagrody.

Po zjedzeniu pysznej zupy zebrani zasiedli by posumować dotychczasową działalność Kół Łowieckich w zakresie edukacji przyrodniczej, w tym koordynacji działań zmierzających do rozwoju populacji zwierzyny drobnej oraz wyznaczyć  kierunki  dalszej współpracy Kół Łowieckich, samorządów gminnych i powiatowego oraz szkół.

Przedstawiciele Kół Łowieckich opowiedzieli o swych działaniach w zakresie edukacji ekologicznej, przedstawili  również propozycje inicjatyw, które mogą być realizowane w najbliższym roku. Starosta opowiedział o działaniach Powiatu Grodziskiego w zakresie ochrony – zasiedlanie środowiska zwierzyną drobną. Samorząd powiatowi zakupi i przekaże Kołom Łowieckim zwierzynę drobną do zasiedlenia w środowisku.

Starosta Grodziski podziękował  również współorganizatorom, Panu Stanisławowi Tamborskiemu – właścicielowi Pałacu w Cykowie za gościnę, a  szczególnie Kołom Łowieckim za pomysł organizacji spotkania, zaangażowanie w popularyzację rozwoju zwierzyny drobnej w środowisku, propozycję współpracy z samorządem powiatowym.

w górę