PODSUMOWANIE KONKURSU „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

wersja do druku

W czwartek, 12 lipca 2018 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbył się finał wojewódzkiego i regionalnego etapu konkursu organizowanego przez KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.W tym roku jednym z organizatorów jest też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVI edycja Konkursu uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu przeprowadzonego w tym roku była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogły brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Organizatorów konkursu reprezentowali:  Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu – Adam Minkowski, zastępca Dyrektora OR KRUS Poznań – Łukasz Grabowski,  Kierownik PT KRUS Nowy Tomyśl – Danuta Nijaka, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Bogdan Fleming,  Przedstawiciel Inspekcji Pracy oraz ARMiR.

Powiat Grodziski reprezentowali: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak.

Komisje konkursowe oceniły: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zaszczytne I miejsce, zarówno w etapie regionalnym jak i wojewódzkim, zdobyło gospodarstwo rolne z terenu naszego Powiatu! Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Laureat etapu wojewódzkiego będzie reprezentował  swój region w centralnym, ogólnopolskim finale. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 września 2018 roku, podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO-SHOW w Bednarach.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z  działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków pracy we własnym gospodarstwie rolnym.

 

w górę