PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ…”

wersja do druku

Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”.


                                                       

 

 

W dniu 8 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp.  podpisano umowę z firmą Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Kąkolewo – droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowości Kąkolewo”. Wartość podpisanej umowy wynosi 354.999,33 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełnił będzie Pan Maciej Górecki z ramienia firmy MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie, inż. Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5,        62 – 025 Kostrzyn Wielkopolski, który został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego za kwotę 2.767,50 zł brutto.

 W dniu 9 maja 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy.

 Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie na ww. projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

w górę