PIERWSZA SESJA NOWEJ KADENCJI RADY POWIATU GRODZISKIEGO

wersja do druku

Pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego nowej kadencji rozpoczęła się we wtorek 20 listopada o godzinie 10:30. W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego zebrało się 17 Radnych wybranych w wyborach do samorządu powiatowego.  

Prowadzenie sesji powierzono Radnej Dorocie Jaśkowiak. Głównym punktem wtorkowych obrad był wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz Starosty
i Członków Zarządu Powiatu.

Zanim przystąpiono do wyborów, wszyscy Radni wybrani do składu obecnej Rady złożyli ślubowanie. Następnie wybrano komisję skrutacyjną w osobach: Magdalena Kalemba – Borowczak, Katarzyna Kłak i Gerard Szajek, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Starosta Mariusz Zgaiński zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Skrzypczaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, motywując swój wybór doświadczeniem i aktywnością kandydata na wielu płaszczyznach działalności społecznej.

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów prowadząca sesje zarządziła wybory. Głosowanie miało charakter tajny, po wyjęciu głosów z urny komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki. Nowym Przewodniczącym Rady został Sebastian Skrzypczak.

Na Wiceprzewodniczących wybrano Adama Minkowskiego oraz Piotra Stasiłowicza.

Następnie Starosta V kadencji Mariusz Zgaiński przedstawił sprawozdanie Zarządu o stanie Powiatu z czterech minionych lat, w którym uwzględnił najważniejsze inwestycje i zadania podejmowane w minionej kadencji.

W kolejnej części posiedzenia nastąpił wybór Starosty i Wicestarosty Grodziskiego. Radny Jan Grochowy zgłosił kandydaturę Mariusza Zgaińskiego na Starostę Grodziskiego, po czym przeprowadzono tajne głosowanie.

Przedstawiciel komisji skrutacyjnej ogłosił, że Starostą Grodziskim został Mariusz Zgaiński, który otrzymał 12 głosów „za”.

Na Wicestarostę zgłoszono Sławomira Górnego, który ilością 12 głosów „za” został wybrany na to stanowisko.Starosta Grodziski zgłosił trzech kandydatów na członków zarządu. Po przeprowadzeniu głosowaniu komisja ogłosiła nazwiska nowych Członków Zarządu: Piotra Kandulskiego, Jana Grochowego i Ryszarda Balcerka, którzy będą pełnili tę funkcję przez najbliższe 5 lat.

Podczas pierwszej sesji VI kadencji podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Grodziskiego oraz ustalono ilość, nazwy i przedmiot działania stałych komisji Rady Powiatu.

w górę