OTWARCIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

wersja do druku

W piątek 30 listopada 2018 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik w Grodzisku Wielkopolskim.

Powstanie Centrum dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W obiekcie prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, optymalizacji i poprawy konstrukcji i funkcjonalności amortyzatorów hydraulicznych w środkach transportu szynowego.

W uroczystości udział wziął Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński oraz samorządowcy: Henryk Szymański – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Marcin Brudło – Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, a także Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim ks. Roman Gajewski, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, projektant i generalny wykonawca inwestycji.

 

w górę