ODBIÓR INWESTYCJI NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIELICHOWO

wersja do druku

W dniu 15 listopada 2017r. odbył się odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wielichowo” w zakres której weszły następujące zadania:

  • „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II”.
  • „Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy”.
  • „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice”.

Dokonano również odbioru zadania pn. „Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice – etap II”.

Prace zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 332 541,20 zł brutto.

Na ww. inwestycje Gmina Wielichowo udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w kwocie 150 000,00 zł brutto.

w górę