Odbiór inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec

wersja do druku

Dnia 6 grudnia 2017 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo – Łęki Wielkie – Kotusz – etap II”Prace zrealizował Zakład Drogowo-Budowlany „NOJAN” Jan Nowak z Grodziska Wlkp..

Koszt robót budowlanych wyniósł 198 491,94 zł brutto.

Na inwestycję Gmina Kamieniec udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w kwocie 100 000,00 zł brutto.

w górę