ODBIÓR INWESTYCJI NA DRODZE POWIATOWEJ

wersja do druku

Zakończyły się procedury odbiorowe inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rakoniewickiej”.

W ramach inwestycji wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną, ścieżkę rowerową, chodnik, zjazdy, przejścia dla pieszych z tłem czerwonym w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej oraz pasy akustyczne przed przejściami dla pieszych, a także oznakowanie aktywne przed przejściami dla pieszych.

Inwestycję zrealizowała firma INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. z Kościana. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 2.292.128,71 zł brutto.

Nadzór inwestorski sprawował Pan Maciej Górecki z firmy MD-Projekt z Kostrzyna Wlkp.

 

 

w górę