KONFERENCJA Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

wersja do druku

W piątek, 12 października 2018 r. w Centrum Kultury Rondo  odbyła się Konferencja z okazji 100. Rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz Muzealna Izba Tradycji Ziemi Grodziskiej.

Konferencję poprowadzili: Starosta Grodziski – Mariusz Zgaiński, Członek Zarządu – Sławomir Górny, Dariusz Matuszewski – działacz społeczny, entuzjasta grodziskiej historii i publicysta, Sebastian Skrzypczak – historyk, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, Andrzej Mańkowski – miłośnik ziemi grodziskiej oraz Ryszard Wosiński – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Piotr Pośpiech – Prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRÄTZ”

Spotkanie zostało zorganizowane jako uwieńczenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRÄTZ” w ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu Powiatu Grodziskiego.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym do realizacji zostały wykonane tablice pamiątkowe, folder informacyjny oraz pocztówki okazjonalne związane z 100 rocznicą Powstania Wielkopolskiego. W trakcie realizacji projektu odbywały się także prelekcje i spotkania z młodzieżą szkolną. Zadanie realizowane było od 1 lipca do 30 września 2018 r.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu oraz przedstawione ciekawe wydarzenia mające związek z Powstaniem Wielkopolskim na ziemi grodziskiej. Liczny udział w spotkaniu wzięła młodzież ze szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski a także przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół.

w górę