INFORMACJA STAROSTY GRODZISKIEGO

wersja do druku

Starosta Grodziski informuje, że w dniach 1 X – 19 X 2018r. od godz. 10:00 do godziny 14:00 w sali nr 11 w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego z założenia bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej, budynków i lokali dla obrębów gm. Kamieniec: Cykowo, Cykówiec, Doły, Goździchowo, Jaskółki, Karczewo, Konojad, Kowalewo, Lubiechowo, Łęki Wielkie, Maksymilianowo, Parzęczewo, Puszczykowo, Puszczykówiec, Sepno, Szczepowice, Ujazd, Wąbiewo, Wilanowo, Wolkowo.

Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestry gruntów, budynków, lokali oraz kartoteki budynków i lokali. Zawierają one między innymi informacje dotyczące pola powierzchni działek, użytków gruntowych i klas gleboznawczych, funkcji budynków i ich powierzchni oraz funkcji i powierzchni lokali znajdujących się w budynkach.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

w górę