INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W POWIECIE GRODZISKIM

wersja do druku

Powiat Grodziski realizuje projekt pod nazwą:

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, który jest współfinansowany ze środków  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.(Działanie:2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych“; Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych“)

Cele projektu:

Celem projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Powiatu Grodziskiego przez przedsiębiorców i obywateli, dzięki modernizacji mapy ewidencyjnej oraz cyfryzacja materiałów Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Planowane efekty:

Planuje się zwiększyć  stopień pokrycia mapą numeryczną w Powiecie Grodziskim z 40% na 80 %:

Planowane efekty projektu to usunięcie barier w dostępie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obywateli, przedsiębiorców, komorników, wykonawców prac geodezyjnych i rzeczoznawców majątkowych – poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usprawnienia dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Realizacja projektu ma wpłynąć na rozwój i wprowadzenie e-usług, o możliwe najwyższych poziomach dojrzałości, dedykowanych obywatelom, przedsiębiorcom, wykonawcom prac geodezyjnych, komornikom, rzeczoznawcom, a także zainteresowanym pozyskaniem informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

wartość projektu: 2 908 750,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich: 2 472 437,50 zł.

 

 

w górę