INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA „REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU GRODZISKIEGO W 2018”

wersja do druku

Powiat Grodziski informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia  pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w 2018”.

Powiat Grodziski otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w 2018”.

Zadanie obejmowało wykonanie prac usuwania wyrobów azbestowych polegających na demontażu tych wyrobów z obiektów oraz na robotach związanych z unieszkodliwieniem zdemontowanych lub zabezpieczeniu wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transporcie i unieszkodliwieniu tych wyrobów na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie.

W ramach zadania:

Zrealizowano łącznie 173 wniosków na realizację zadania z terenu powiatu Grodziskiego. Dokonano  demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 23 nieruchomości natomiast  w zakresie zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu 150 nieruchomości.

Usunięto łącznie 458,246 Mg wyrobów zawierających azbest. Ilość zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniósł 55,656 Mg natomiast ilość odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniósł 402,590 Mg.

Na realizację programu wydatkowano ogółem kwotę 179 969,31 tys. zł.

 Na wykonanie realizacji programu wykorzystano środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu grodziskiego oraz środki gmin powiatu grodziskiego.

Wykonanie zadania powierzono wykonawcy usług Wojciechowi Wieczorkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKO-GRUNT” Wojciech Wieczorek z siedzibą w Bielsku Białej przy ulicy Goleszowskiej 15/20, 43-300 Bielsko Biała. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

www.wfosgw.poznan.pl

 

 

w górę