WIZYTA EUROPOSEŁ KRYSTYNY ŁYBACKIEJ W POWIECIE GRODZISKIM

wersja do druku

We wtorek, 28 marca 2017 roku, powiat grodziski odwiedziła Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. i rozmowa o przyszłości Unii Europejskiej, w kontekście przypadającego w tym roku jubileuszu 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich. Poseł Krystyna Łybacka przybliżyła młodym ludziom wiedzę
z zakresu działania Parlamentu Europejskiego, opowiedziała o różnicach między Parlamentem w Polsce a Parlamentem w Europie.

Młodzież zadawała mnóstwo ciekawych pytań na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej, zmiany obowiązującej w Polsce waluty na EURO, bezpieczeństwa naszego kraju oraz relacji panujących w UE ze względu na zmiany w polityce poszczególnych państw.

Spotkanie z młodzieżą podsumowała Dyrektor Szkoły Anna Matysiak, a uczniowie bukietem kwiatów podziękowali europosłance za lekcję wiedzy obywatelskiej opartej na praktyce.

O problemach i wyzwaniach stojących przed samorządami terytorialnymi Krystyna Łybacka rozmawiała ze Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim oraz z wójtami i burmistrzami gmin powiatu grodziskiego.

Starosta grodziski, podkreślając powszechną w samorządach zasadę działania ponad politycznymi podziałami dla dobra mieszkańców, przekazał obawy dotyczące planowanych zmian w zasadach funkcjonowania samorządów lokalnych.

Także wójtowie i burmistrzowie podzielili się swoimi obawami związanymi z planowanymi zmianami w przepisach regulujących działanie samorządów.

Na Sesji Rady Powiatu Grodziskiego Poseł Krystynę Łybacką bukietem kwiatów przywitali Radni Powiatu Grodziskiego z Przewodniczącą Dorotą Jaśkowiak i Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim na czele.

Punktem kończącym pobyt europosłanki na ziemi grodziskiej było spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim oraz mieszkańcami powiatu grodziskiego. Tematem przewodnim spotkania była dyskusja o problemach i wyzwaniach współczesnej Europy.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka podczas całodziennej wizyty podkreślała szczególny sentyment do powiatu grodziskiego, składała propozycję organizacji seminariów i szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Deklarowała także współpracę ze środowiskiem grodziskich seniorów.

w górę