EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

wersja do druku

We wtorek 16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W całym kraju Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz organizacja Ratujemy i Uczymy Ratować przeprowadzają akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Podobnie jak przed rokiem  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego punktualnie o godzinie 12 przyłączyli się do ogólnopolskiego bicia rekordu.

Akcja odbyła przy współudziale ratowników medycznych, Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem resuscytacji  jak i również brali w niej czynny udział.

Do akcji włączyli się również goście specjalni Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Z-ca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, Z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Krzysztof Wojtaszewski, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Sebastian Kahla, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Jadwiga Łacheta. Celem inicjatywy jest powszechne uświadomienie społeczeństwu jak ważne jest udzielanie I pomocy i nauczanie udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.

w górę