DOROTA JAŚKOWIAK REPREZENTANTKA POWIATU GRODZISKIEGO – LAUREATKĄ W KONKURSIE VIVA! WIELKOPOLSKI SENIOR – EDYCJA 2017

wersja do druku

12 maja 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) rozpoczęła się VIII edycja Targów „Viva! Seniorzy”.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Jackiem Jaśkowiakiem, Prezydentem Miasta Poznania oraz Przemysławem Trawą, Prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W tym roku, po raz pierwszy, otwarciu Targów towarzyszyła Gala Konkursu Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2017.

Celem Konkursu było wyróżnienie postaw seniorów oraz promowanie realizowanych przez nich inicjatyw.

Wśród powiatów oraz miast powiatowych Wielkopolski znalazł się również Powiat Grodziski.

Kandydatką zgłoszoną, przez Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, do tego Konkursu była Dorota Jaśkowiak (obecnie Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego), która przez całe swoje życie podejmowała wiele działań społecznych; a po przejściu na emeryturę jeszcze bardziej angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych organizując wyjazdy, spotkania, zachęca do działania i aktywizuje seniorów przeciwko wykluczeniu społecznemu, intelektualnemu i informatycznemu.

Do rąk wielkopolskiej liderki działającej na rzecz osób starszych z Powiatu Grodziskiego Doroty Jaśkowiak trafiło specjalne wyróżnienie oraz podwójne zaproszenie do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na spektakl pt. “Zemsta nietoperza”, jak również voucher na specjalnie organizowaną sesję fotograficzną promującą pozytywny wizerunek wielkopolskiego seniora jako osoby aktywnej.

Efektem końcowym fotograficznych poczynań będzie album o wielkopolskich seniorach.

Na miejscu, w obecności Koleżanek ze Stowarzyszenia „Złota Jesień” w Rakoniewicach, któremu prezesuje właśnie Dorota Jaśkowiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński bukietem kwiatów pogratulował Jej niesamowitego osiągnięcia.

w górę