79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

wersja do druku

W piątek, 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00, odbyła się uroczystość z okazji 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Samorządowcy Powiatu Grodziskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz służb zebrali się przy Pomniku Wdzięczności, by wspólnie upamiętnić poległych w wyniku działań wojennych.

Po odśpiewaniu hymnu a także wysłuchaniu komunikatu radiowego o wybuchu II wojny światowej, prowadzący uroczystość Sekretarz Powiatu Tomasz Dolata zaprosił Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego do wygłoszenia przemówienia.

Następnie przybyłe delegacje: przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, a także osoby reprezentujące inne instytucje i organizacje, złożyli wiązanki kwiatów.

Powiat Grodziski reprezentowali: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak oraz Członek Zarządu Sławomir Górny.

Swoją obecność podczas uroczystości zaznaczyły również poczty sztandarowe oraz młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

 

 

w górę