40 LAT MINĘŁO… JUBILEUSZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

wersja do druku

W piątek, 17 marca w Centrum Kultury Rondo odbyła się uroczystość 40 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim. Był to szczególny dzień dla dyrektora poradni oraz dla  pracowników, bowiem 40 lat działalności świadczy o tym, że jest ona potrzebna społeczności.

Punktualnie o godzinie 11:00 sala wypełniła się zaproszonymi gośćmi, a byli to: Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodniczący Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim Piotr Stasiłowicz, Komendant Powiatowy Policji Roma Figaszewska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Nolka, Dyrektor Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim Waldemar Łyczykowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim Grażyna Sterczak, przedstawiciele samorządów i placówek oświatowych z powiatu grodziskiego oraz współpracujących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z rejonu działania Delegatury w Lesznie, a także sponsorzy wspierający poradnię w jej działaniach, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i rodzice wraz z podopiecznymi, którzy są objęci terapią na terenie poradni.

Gości przywitała Dyrektor Grodziskiej Poradni – Danuta Przybyła, która również przybliżyła 40-letnią historię placówki. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona, że celem nadrzędnym w pracy poradni  jest dobro osób korzystających z jej usług. Pracownicy w swojej pracy kierują się zasadą życzliwości, dyskrecji, empatii, taktu pedagogicznego oraz troską i poszanowaniem każdego człowieka. Wysoką jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, jego rodziny, środowiska edukacyjno-wychowawczego zapewnia profesjonalizm i zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w poradni, którzy realizując swoje obowiązki przestrzegając etyki zawodu nauczyciela. Poradnia rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia je w planowaniu pracy oraz prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową.

Po chwili wspomnień, głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali jubileuszu. Następnie Dyrektor Poradni wręczyła pamiątkowe statuetki dla sponsorów instytucji.

Po oficjalnej części spotkania nadszedł czas na chwile rozrywki podczas której zaśpiewano piosenkę o poradni, do której słowa zostały ułożone przez pracowników placówki. Następnie zaprezentowała się Grupa Teatralna „ARLEKIN” wraz ze Studium Piosenkarskim składającym się z  młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. i uczniów szkół powiatu grodziskiego pod kierownictwem Pani Hanny Mańkowskiej i Pani Eweliny Rajchel. Młodzież przygotowała spektakl słowno-muzyczny inspirowany Kabaretem Starszych Panów.

w górę