Projekty Konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – NABÓR WNIOSKÓW

wersja do druku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia plakat oraz ulotkę dot. przedmiotowego konkursu w związku z prowadzonym w dniach od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. naborem wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plakat:

Ulotka:

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Materiał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

w górę