Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Grodziskiego

wersja do druku

 

 

Powiat Grodziski realizuje projekt pod nazwą:

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach   Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (Działanie:2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych“; Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych“)

Cele projektu:

Celem projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Powiatu Grodziskiego, przez przedsiębiorców i obywateli dzięki modernizacji mapy ewidencyjnej oraz cyfryzację materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Planowane efekty:

Planowane efekty projektu to usunięcie barier w dostępie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obywateli, przedsiębiorców, komorników, wykonawców prac geodezyjnych i rzeczoznawców majątkowych – poprzez uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie usprawnienia dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Realizacja projektu ma wpłynąć na rozwój i wprowadzenie e-usług, o możliwe najwyższych poziomach dojrzałości, dedykowanych obywatelom, przedsiębiorcom, wykonawcom prac geodezyjnych, komornikom, rzeczoznawcom, a także zainteresowanym pozyskaniem informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Projekt ma praktyczne przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do dokumentów geodezyjnych,  które będzie można pozyskać online, bez wychodzenia z domu, straty czasu i ponoszenia zbędnych kosztów. W ramach projektu zostanie utworzona numeryczna mapa ewidencyjna. Obecnie Powiat Grodziski posiada około 40% tej mapy, a po zakończeniu projektu obszar ten zostanie zwiększony do 80%.


Oznacza to, że mieszkańcy powiatu nie będą musieli przychodzić do urzędu po mapkę ewidencyjną czy wypis z rejestru gruntów. Klienci bez wyjścia z domu będą mogli zamówić, zapłacić i otrzymać przedmiotowe dokumenty, z kolei urzędnicy będą mieli o 20% mniej wniosków do zrealizowania. Zważywszy na to, iż Powiat realizuje cały wachlarz usług geodezyjnych, uproszczenie procedur i swobodny dostęp do elektronicznych dokumentów, usprawni pracę urzędu i ułatwi życie mieszkańcom całego powiatu, jak również grupom zawodowym, które pozyskują dokumenty geodezyjne do celów prawnych, wyceny, obrotu nieruchomościami itp.

Należy dodać, że w ramach projektu zostanie zcyfryzowanych ponad pól miliona geodezyjnych dokumentów, tym samym każde ich udostępnienie będzie mogło odbyć się drogą elektroniczną.

Od dnia 23 listopada 2017r. ww. e-usługi dostępne są na stronie: http://powiatgrodziski.giportal.pl/

 

wartość projektu: 2 908 750,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich: 2 472 437,50 zł.

Kalendarium projektu

Prasa o projekcie

w górę